Biblické Archeologické Noviny

Biblické archeologické fakty

Pravá hora Sinaj


Prednáška Dr. Kima o zakázaných záberoch z vojenského objektu v Saudskej Arábii

Prednáška Dr. Kima o zakázaných záberoch z vojenského objektu v Saudskej Arábii Náš priateľ David Gates pri svojej pracovnej návšteve v Južnej Kórei sa spoznal s Dr. Kimom a požiadal ho o rozhovor a prednášku o svojich skúsenostiach z pobytu v S. Arábii. Nižšie je možné si pozrieť túto video prednášku Dr. Kima Sunga Haka z Južnej Kórei, ktorý bol niekoľko rokov osobným lekárom saudsko-arabského princa. Počas svojho pobytu sa zaujímal o výskumy a objavy Rona Wyatta. Niektoré z týchto objavov sa mu podarilo osobne vidieť a preveriť v S. Arábii, v chránenom vojenskom priestore hory Sinaj.

Došel izraelský lid k hoře Sinaj?

Došel izraelský lid k hoře Sinaj? Krátká a jednoduchá odpověď na otázku, zda izraelský lid došel k hoře Sinaj, zní: Ano, došel. Podle biblických textů dosáhl izraelský lid prvního cíle své cesty, hory Sinaj, na které měl uctívat Hospodina, po osmi týdnech ode dne, kdy vyšel z Egypta. Lid vyšel z Egypta patnáctého dne prvního měsíce a Boží hory dosáhl patnáctého dne třetího měsíce.

Hora Sinaj lokalizovaná v Arábii

Hora Sinaj lokalizovaná v Arábii Kartografové tradičně umisťovali horu Sinaj na poloostrov, kterému říkáme Sinajský. Každým rokem se k té hoře scházejí poutníci. Avšak nález místa přechodu Rudého moře v Akabském zálivu učinil zjevným to, že hora Sinaj musí být v Saudské Arábii. Vždyť i samotná Bible o tomto faktu svědčí: „hora Sinai leží v Arábii“ – Galatským 4/25. Hora, o které dnes věříme, že je pravou horou Sinaj, je na současných mapách

Co se dělo v Egyptě?

Co se dělo v Egyptě? Egypt je touto dobou již zpustošená země. Ke všem nemocem, které Egypt postihly, vymřela většina dobytka, stromy jsou poražené, stejně tak jako úroda je zničena, kobylky sežraly téměř vše a všichni prvorození lidé i zvířata zahynuli. To znamená, že každá rodina truchlila a měli starosti se zajišťováním pohřbů.