Biblické Archeologické Noviny

Biblické archeologické fakty

Truhla zmluvy


Video o analýze krvi z vrchnáka (zľutovnice) truhly zmluvy

Analýza krvi z vrchnáka truhly zmluvy Toto video natočil Wyattov dlhoročný spolupracovník Richard Rives. Obsahuje informácie o tom, ako sa v krvi veľmi dlhý čas uchovávajú živé mikroskopické čiastočky, ktoré sú viditeľné iba pod špeciálnym mikroskopom. Týmto spôsobom je možné zistiť mnoho dôležitých informácií, čo môžete vidieť aj na videu o analýze krvi, ktorú Ron Wyatt zoškrabal z vrchnáka truhly zmluvy.

Izraelský úřad pro starožitnosti publikoval zprávu PROTOKOL 118 Jeruzalém, zahradní hrobka

Izraelský úřad pro starožitnosti Během srpna 2005 se jménem Antiquities Authority konaly zkušební vykopávky v oblasti Zahradní hrobky severně od Damašské brány (Povolení č. A-4549). Financovaly je dvě nadace ze Spojených Států: The Wyatt Archaeological Research (WAR) z Tennessee a Biblical Archaeology Foundation (BAF) z Texasu. Vykopávky řídil Y. Zelinger, kterému asistovali V. Pirsky (zeměměřičský průzkum), I. Berin (koncepty), T. Sagiv (fotografování), N. Katznelson (nálezy skla), T. Ornan (válcová pečeť), D.T. Ariel (numizmatika), C. Hersch (kresby skla a hrnčířských výrobků). Právě tak zde bylo i mnoho dobrovolníků z celého světa.

Neuvěřitelný nález pod Golgotou

Neuvěřitelný nález pod Golgotou I sama o sobě by truhla byla ohromně důležitým nálezem. Avšak neuvěřitelné spojení mezi místem ukřižování a schránou pod ním dává nálezu nesmírnou důležitost. Toto spojení je tak významné a dalekosáhlé, že je předurčeno ke změnění životů a víry miliónů lidí. Když Ron Wyatt objevil místo ukřižování během vykopávek nedaleko Golgoty, našel velikou trhlinu, způsobenou pravděpodobně zemětřesením,

Objev jeskynní komory

Objev jeskynní komoryVe středu 6. ledna 1982 Ron objevil jeskynní komoru, ve které truhla a jiné chrámové položky byly uschovány před více než 2600 léty.Komora byla asi 6,7 m x 3,7 m, i když ne přesně obdélníková. Jeden roh se zužoval dovnitř. Komora byla naplněna kameny téměř až ke stropu. Pod kameny bylo suchoshnilé dřevo a zvířecí kůže, zřejmě po dlouhou dobu neporušené.